O projektu

Cilj projekta:


Glavni cilj projekta je povezivanje sa institucijom iz dijaspore koja je respektabilna u polju agrarne ekonomije. Specifičan cilj predstavlja transfer znanja od strane istraživača iz EU koji su fokusirani na poljoprivredno-prehrambeni sektor u zemljama u tranciziji. Takođe, projekat ima za cilj uključivanje istraživača iz dijaspore u trenutna istraživanja poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Polja istraživanja:


Konkurentnost i efikasnost poljoprivrednih gazdinstava

Konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Transmisija cena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Prehrambena sigurnost Srbije i zemalja EU

Faze projekta:

Izgradnja mreže

Generisanje baze znanja

Objavljivanje radova

Implikacije

Partneri na projektu:


Ekonomski fakultet u Subotici (FES) je deo Univerziteta u Novom Sadu i pokriva širok spektar oblasti u polju Ekonomije. Nastavno-naučni rad organizovan je kroz šest departmana, a jedan od njih je Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis, čiji članovi izvode nastavni proces na predmetima iz oblasti agrarne ekonomije. Članovi ovog departmana imaju značajne rezultate po pitanju publikovanja radova u međunarodnim časopisima, kao i učestvovanja na brojnim međunarodnim i domaćim projektima. Glavna polja istraživanja članova ovog departmana su: konkurentnost poljoprivrede, agrarna politika, ruralni razvoj, farm menadžment i agrobiznis. Ova istraživačka polja kompatibilna su sa istraživanjima koja se sprovode na institutu IAMO.

The Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) je agroekonomski institut sa specijalnim fokusom na tranzicione regione centralne, istočne i jugoistočne Evrope, kao i centralne i istočne Azije. U okviru instituta postoje tri departmana (agrarna politika, poljoprivredna tržišta i strukturne promene) čija istraživanja se uglavnom fokusiraju na: ekonomske analize, socijalne I političke procese promena poljoprivredno-prehrambenog sektora, kao I ruralnih područja. Naučni rad instituta IAMO organizovan je kroz pet istraživačkih domena: politike i institucije, prirodno korišćenje resursa, egzistecija ruralnih područja, organizacija poljoprivrede i lanci snabdevanja hranom. Glavna istraživačka polja IAMO-a su direktno povezana sa temom projektne prijave.