Aktivnosti

STUDIJSKA POSETA INSTITUTU IAMO

U periodu 23-26. avgusta članovi projektnog tima boravili su u studijskoj poseti u Haleu (Nemačka) gde su predstavljena dosadašnja istraživanja članova projektnog tima, kao i istraživački planovi za dalje radove u okviru projekta AgriNET – „Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and the EU countries.

Detaljnije
PREZENTOVANI RADOVI NA NAUČNOM SKUPU SM2022

Članovi AgriNET projektnog tima sa Ekonomskog fakulteta u Subotici učestovali su na Međunarodnom naučnom skupu SM2022 „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“ koji je održan 20.5. u Subotici. U okviru projekta, prezentovana su dva rada: Jeremić M., Matkovski B., Ivanišević D. POTENCIJALI IZVOZA JABUKA IZ REPUBLIKE SRBIJE Jović L.V., Đokić D., Zekić […]

Detaljnije
OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU FOODS

Članovi projektnog tima AgriNET – Bojan Matkovski, Stanislav Zekić, Danilo Đokić i Žana Jurjević, zajedno sa ekspertom iz dijaspore Ivanom Đurićem objavili su rad u časopisu Foods koji ima impakt faktor 4,350 (2020): Matkovski, B.; Zekić, S.; Đokić, D.; Jurjević, Ž.; Đurić, I. Export Competitiveness of Agri-Food Sector during the EU Integration Process: Evidence from […]

Detaljnije
SASTANAK ČLANOVA PROJEKTNOG TIMA

Danas je održan sastanak sa ekspertom iz dijaspore – dr Ivanom Đurićem iz instituta IAMO iz Nemačke, a sastanku su prisustvovali koordinator projektnog tima doc. dr Bojan Matkovski i članovi projektnog tima – prof. dr Stanislav Zekić, prof. dr Tatjana Brankov i doc. dr Marija Jeremić.

Detaljnije
OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU SUSTAINABILITY

Članovi projektnog tima AgriNET – Tatjana Brankov, Bojan Matkovski i Marija Jeremić, zajedno sa ekspertom iz dijaspore Ivanom Đurićem objavili su rad u časopisu Sustainability koji ima impakt faktor 3,251 (2020): Brankov, T.; Matkovski, B.; Jeremić, M.; Đurić, I. Food Self-Sufficiency of the SEE Countries; Is the Region Prepared for a Future Crisis? Sustainability 2021, […]

Detaljnije
PROJEKAT AGRINET PREDSTAVLJEN NA WEBINARU 2.0

Projekat Fonda za nauku Republike Srbije AgriNET (Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and the EU countries) predstavljen je na WEBINARU 2.0 – Savremeni trendovi u agrobiznisu koji je organizovan u okviru komplementarnog AgriCOM projekta (Erasmus+ projekat Žan Mone Modul). Projekat je predstavila Žana Jurjević, član projektnog tima AgriNET.

Detaljnije
ONLINE WORKSHOP

26.2.2020. realizovan je online workshop na kome su predstavljena dosadašnja istraživanja članova projektnog tima, kao i istraživački planovi za radove u okviru projekta AgriNET – „Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and the EU countries. Doc. dr Bojan Matkovski predstavio je dosadašnja istraživanja dela projektnog tima iz Srbije: Dr […]

Detaljnije