Aktivnosti

ZAVRŠEN PROJEKAT AGRINET

U toku relizacije projekta AgriNET članovi projektnog tima su postigli značajne rezultate. U toku saradnje sa Instiutom IAMO i ekspertom dr Ivanom Đurićem, održana je uvodna radionica u online formatu, da bi se u avgustu 2022. godine realizovala studijska poseta u Halle u Nemačkoj. Tokom studijske posete članovi projektnog tima i ekspert iz dijaspore sumirali […]

Detaljnije
OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU AGRICULTURE

Članovi projektnog tima AgriNET –Danilo Đokić, Bojan Matkovski i Žana Jurjević objavili su rad u časopisu Agriculture (M21): Tica, T., Matkovski, B., Đokić, D., & Jurjević, Ž. (2023). Characteristics of the Supply Chain of Tobacco and Tobacco Products: Evidence from Serbia. Agriculture, 13(9), 1711. https://www.mdpi.com/2077-0472/13/9/1711

Detaljnije
OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU LAND

Članovi projektnog tima AgriNET –Danilo Đokić, Bojan Matkovski i Marija Jeremić zajedno sa ekspertom iz dijaspore Ivanom Đurićem objavili su rad u časopisu Land (M22): Đokić D., Matkovski B., Jeremić M., Đurić I. (2022). Land Productivity and Agri-Environmental Indicators: A Case Study of Western Balkans. Land 11(12), 2216. ISSN: 2073-445X, DOI: 10.3390/land11122216 https://www.mdpi.com/2073-445X/11/12/2216

Detaljnije
OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU FOODS

Članovi projektnog tima AgriNET – Tatjana Brankov i Bojan Matkovski objavili su rad u časopisu Foods (M21): Brankov T., Matkovski B. (2022). Is a Food Shortage Coming to the Western Balkans? Foods, 11(22), 3672. ISSN: 2304-8158, DOI: 10.3390/foods11223672 https://www.mdpi.com/2304-8158/11/22/3672

Detaljnije
OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU AGRONOMY

Članovi projektnog tima AgriNET – Žana Jurjević, Stanislav Zekić, Bojan Matkovskii Danilo Đokić objavili su rad u časopisu Agronomy koji ima impakt faktor 3,949 (M21): Jurjević, Ž.; Zekić, S.; Matkovski, B.; Đokić, D. (2022). Sustainability of Small Farms in Serbia: A Comparative Analysis with the European Union. Agronomy 2022, 11,2726. https://doi.org/10.3390/agronomy12112726 https://www.mdpi.com/2073-4395/12/11/2726

Detaljnije
STUDIJSKA POSETA INSTITUTU IAMO

U periodu 23-26. avgusta članovi projektnog tima boravili su u studijskoj poseti u Haleu (Nemačka) gde su predstavljena dosadašnja istraživanja članova projektnog tima, kao i istraživački planovi za dalje radove u okviru projekta AgriNET – „Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and the EU countries.

Detaljnije
PREZENTOVANI RADOVI NA NAUČNOM SKUPU SM2022

Članovi AgriNET projektnog tima sa Ekonomskog fakulteta u Subotici učestovali su na Međunarodnom naučnom skupu SM2022 „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“ koji je održan 20.5. u Subotici. U okviru projekta, prezentovana su dva rada: Jeremić M., Matkovski B., Ivanišević D. POTENCIJALI IZVOZA JABUKA IZ REPUBLIKE SRBIJE Jović L.V., Đokić D., Zekić […]

Detaljnije
OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU FOODS

Članovi projektnog tima AgriNET – Bojan Matkovski, Stanislav Zekić, Danilo Đokić i Žana Jurjević, zajedno sa ekspertom iz dijaspore Ivanom Đurićem objavili su rad u časopisu Foods koji ima impakt faktor 4,350 (2020): Matkovski, B.; Zekić, S.; Đokić, D.; Jurjević, Ž.; Đurić, I. Export Competitiveness of Agri-Food Sector during the EU Integration Process: Evidence from […]

Detaljnije
SASTANAK ČLANOVA PROJEKTNOG TIMA

Danas je održan sastanak sa ekspertom iz dijaspore – dr Ivanom Đurićem iz instituta IAMO iz Nemačke, a sastanku su prisustvovali koordinator projektnog tima doc. dr Bojan Matkovski i članovi projektnog tima – prof. dr Stanislav Zekić, prof. dr Tatjana Brankov i doc. dr Marija Jeremić.

Detaljnije