Projektni tim

bojanmatkovski

Ime i prezime: Bojan Matkovski – rukovodilac projekta

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Docent

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
bojan.matkovski@ef.uns.ac.rs

stanislavzekic

Ime i prezime: Stanislav Zekić

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Redovni profesor

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
stanislav.zekic@ef.uns.ac.rs

zanajurjevic

Ime i prezime: Žana Jurjević

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Docent

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
zana.jurjevic@ef.uns.ac.rs

danilodjokic

Ime i prezime: Danilo Đokić

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Docent

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
danilo.djokic@ef.uns.ac.rs

radepopovic

Ime i prezime: Rade Popović

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Redovni profesor

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
rade.popovic@ef.uns.ac.rs

MARIJA

Ime i prezime: Marija Jeremić

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Docent

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
marija.jeremic@ef.uns.ac.rs

tatjanabrankov

Ime i prezime: Tatjana Brankov

Titula: Doktor ekonomskih nauka

Zvanje: Vanredni profesor

Organizacija: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
tatjana.brankov@ef.uns.ac.rs

ivandjuric

Ime i prezime: Ivan Đurić – ekspert iz dijaspore

Titula: Doktor nauka

Zvanje: Istraživač saradnik

Organizacija: Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)

Kontakt:
duric@iamo.de