Rade Popović

Ime i prezime:
Rade Popović

Titula:
Doktor ekonomskih nauka

Zvanje:
Redovni profesor

Organizacija:
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
rade.popovic@ef.uns.ac.rs

Obrazovanje:


Osnovne i magistarske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici na studijskom programu: Agroekonomija. Magistarsku tezu pod nazivom: “Ekonomski i finansijski položaj poljoprivrednih gazdinstava u Jugoslaviji” odbranio je 2001. godine. U periodu jul – decembar 2002. godine učestvovao je u programu razmene nastavnog osoblja, organizovanom od strane USDA, boraveći tokom zimskog semestral na Pensilvanijskom državnom Univerzitetu na Departnmanu za agrarnu ekonomiju i sociologiju. Doktorsku tezu: “Profitabilnost proizvodnje kravljeg mleka u Vojvodini” odbranio je 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

 

Radno iskustvo:


Profesionalnu karijeru je otpočeo od 1994-1997. godine u vinariji “Podrum Palić” kao samostalni referent prodaje. Od 1997. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu na Departmanu za agrarnu ekonomiju i agrobiznis. Njegova uža naučna oblast istraživanja je agrarna ekonomija, a dodatna polja interesovanja su: farm menadžment, ekonomija mlekarstva, ekonomske analize u agrobiznisu, lanci vrednosti hrane, zadrugarstvo i savetodavstvo u poljoprivredi.

Učešće na projektima:

Sektorska analiza proizvodnje i prerade mleka u Republici Srbiji, Učesnik u  SEEDEV timu, projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, oktobar 2019 – mart 2020.

Establishment of Lasting Outcomes in GMO-free Quality Soya from the Danube Region, Koordinator, Projekat broj 83268063, finansiran od Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2017.

GMO – free quality Soya from the Danube region, Koordinator, Projekat broj 83201783, finansiran od Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u periodu 2015-2017.

Izrada specijalne publikacije, Popis poljoprivrede 2012 – Stočarstvo u Republici Srbiji, Autor, Projekat broj 404-1031-6 finansiran od strane Republičkog zavoda za statistiku (RZS) u periodu od 30.12.2013. do 31.1.2014.

Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu, Projekat broj III 46009, finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, u periodu 31.01.2011 – 31.12.2020.

Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona, Projekat broj III 46006, finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, u periodu 31.01.2011. – 31.12.2020.

Ključne publikacije:


  • Đokić, D., Jurjević, Ž., Popović, R., Savić, M. (2019). Is there a correlation between economic and energy use efficiency in soybean production? Custos e agronegocio, 15(2), 489-505. ISSN: 1808-2882
  • Popović, R., Kleut Ž., Đokić, D. (2018). Exploring the drivers of efficiency in organic and conventional soybean production. Custos e agronegocio, 14(3), 14(3), 214-229. ISSN: 1808-2882
  • Popović, R., Radovanov, B., Dunn, J. (2017). Food scare crisis: The effect on Serbian dairy market, Intenational food and agribusiness management review – IFAMR, 20(1), 113-127. ISSN: 1559-2448 DOI: 10.22434/IFAMR2015.0051
  • Popović, R., Spasenić, M., Iličić, M., Ranogajec, M., Kanurić, K., Vukić, V., Hrnjez, D. (2016). Nutritive characteristics and market prospects of kombucha fermented milk beverages, Agro FOOD Industry Hi Tech, 27(2), 48-52.  ISSN 1722-6996
  • Iličić, M., Milanović, S., Carić, M., Mandić, A., Popović, R. (2015). The influence of milk fat and starter cultures on cholesterol content and nutrient characteristics of Quarg cheese. Agro FOOD Industry Hi Tech, 26(4), 56-60. ISSN 1722-6996.