Marija Jeremić

Ime i prezime:
Marija Jeremić

Titula:
Doktor ekonomskih nauka

Zvanje:
Docent

Organizacija:
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis

Kontakt:
marija.jeremic@ef.uns.ac.rs

Obrazovanje:


Osnovne i master studije završila je na Ekonomskom fakultetu u Subotici na studijskom program: Agrarna ekonomija i agrobiznis. Master tezu pod nazivom: “Investiciona snaliza proizvodnje meda u Vojvodini” odbranila je 2009. godine, a doktorsku tezu: “Transmisija cena u lancu snabdevanja mesom u Srbiji i odabranim državama Evropske unije” odbranila je 2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

 

Radno iskustvo:


Od 2008. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu na Departmanu za agrarnu ekonomiju i agrobiznis. Njenja uža naučna oblast istraživanja je agrarna ekonomija, a dodatna polja interesovanja su: istraživanje tržišta, transmisija cena i lanac snabdevanja hranom.

Učešće na projektima:

Sustainable Agriculture and Rural Development in terms of the Republic of Serbia strategic goals implementation within Danube region, Projekat Ministarstva obrazovanja i nauke Republike Srbije, No. 46006, od 2011. do 2020. godine.

Development of new varieties and improvement of new production technologies of oil crops for different purposes, project of the Ministry of Education and Science, Republic of Serbia, No. 31025, od 2011. do 2020. godine.

Ključne publikacije:


  • Matkovski B., Kalaš B., Zekić S., Jeremić M. (2019). Agri-food Competitiveness in South East Europe. Outlook on Agriculture. 48(4), 326-335. ISSN: 0030-7270  doi:10.1177/0030727019854770
  • Jeremić M., Zekić S., Matkovski B., Kleut Ž. (2019). Spatial price transmission in pork market in Serbia. Custos e agronegocio, 15(2), 328-346. ISSN: 1808-2882