SASTANAK KOORDINATORA PROJEKTA I EKSPERTA IZ DIJASPORE


SASTANAK KOORDINATORA PROJEKTA I EKSPERTA IZ DIJASPORE

Inicijalni sastanak koordinatora projekta AgriNET doc. dr Bojana Matkovskog i eksperta iz dijaspore dr Ivana Đurića, održan je 14.01. gde je razmotren plan aktivnosti na projektu.