Категорија: Aktivnosti

19 сеп 2023

ZAVRŠEN PROJEKAT AGRINET

U toku relizacije projekta AgriNET članovi projektnog tima su postigli značajne rezultate. U toku saradnje sa Instiutom IAMO i ekspertom dr Ivanom Đurićem, održana je uvodna radionica u online formatu, da bi se u avgustu 2022. godine realizovala studijska poseta u Halle u Nemačkoj. Tokom studijske posete članovi projektnog tima i ekspert iz dijaspore sumirali su dosadašnje rezultate rada i kreirali planove za buduća istaživanja. Takođe, značajni naučni rezultati su postignuti u pomenutom periodu. Objavljeno je šest rada u časopisima visoke kategorije: četiri rada kateagorije M21 i dva rada kategorije M22. Takođe, prezentovana su dva rada na međunarodnim konferencijama, a objavljen je i rad u časopisu Agroekonomia Croatica. Sve aktivnosti propraćene su adekvatnom diseminacijom projektnih rezultata.

19 сеп 2023

OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU AGRICULTURE

Članovi projektnog tima AgriNET –Danilo Đokić, Bojan Matkovski i Žana Jurjević objavili su rad u časopisu Agriculture (M21):

Tica, T., Matkovski, B., Đokić, D., & Jurjević, Ž. (2023). Characteristics of the Supply Chain of Tobacco and Tobacco Products: Evidence from Serbia. Agriculture, 13(9), 1711.

https://www.mdpi.com/2077-0472/13/9/1711

06 дец 2022

OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU LAND

Članovi projektnog tima AgriNET –Danilo Đokić, Bojan Matkovski i Marija Jeremić zajedno sa ekspertom iz dijaspore Ivanom Đurićem objavili su rad u časopisu Land (M22):

Đokić D., Matkovski B., Jeremić M., Đurić I. (2022). Land Productivity and Agri-Environmental Indicators: A Case Study of Western Balkans. Land 11(12), 2216. ISSN: 2073-445X, DOI: 10.3390/land11122216

https://www.mdpi.com/2073-445X/11/12/2216

03 нов 2022

OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU AGRONOMY

Članovi projektnog tima AgriNET – Žana Jurjević, Stanislav Zekić, Bojan Matkovskii Danilo Đokić objavili su rad u časopisu Agronomy koji ima impakt faktor 3,949 (M21):

Jurjević, Ž.; Zekić, S.; Matkovski, B.; Đokić, D. (2022). Sustainability of Small Farms in Serbia: A Comparative Analysis with the European Union. Agronomy 2022, 11,2726. https://doi.org/10.3390/agronomy12112726

https://www.mdpi.com/2073-4395/12/11/2726

05 сеп 2022

STUDIJSKA POSETA INSTITUTU IAMO

U periodu 23-26. avgusta članovi projektnog tima boravili su u studijskoj poseti u Haleu (Nemačka) gde su predstavljena dosadašnja istraživanja članova projektnog tima, kao i istraživački planovi za dalje radove u okviru projekta AgriNET – „Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and the EU countries.

23 мај 2022

PREZENTOVANI RADOVI NA NAUČNOM SKUPU SM2022

Članovi AgriNET projektnog tima sa Ekonomskog fakulteta u Subotici učestovali su na Međunarodnom naučnom skupu SM2022 „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“ koji je održan 20.5. u Subotici.

U okviru projekta, prezentovana su dva rada:

Jeremić M., Matkovski B., Ivanišević D. POTENCIJALI IZVOZA JABUKA IZ REPUBLIKE SRBIJE

Jović L.V., Đokić D., Zekić S. NOVA ZAJEDNIČKA AGRARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE (2023-27) I POTENCIJALNE IMPLIKACIJE NA POLJOPRIVREDU SRBIJE

22 дец 2021

OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU FOODS

Članovi projektnog tima AgriNET – Bojan Matkovski, Stanislav Zekić, Danilo Đokić i Žana Jurjević, zajedno sa ekspertom iz dijaspore Ivanom Đurićem objavili su rad u časopisu Foods koji ima impakt faktor 4,350 (2020):

Matkovski, B.; Zekić, S.; Đokić, D.; Jurjević, Ž.; Đurić, I. Export Competitiveness of Agri-Food Sector during the EU Integration Process: Evidence from the Western Balkans. Foods 202211, 10. https://doi.org/10.3390/foods11010010

https://www.mdpi.com/2304-8158/11/1/10

22 дец 2021

SASTANAK ČLANOVA PROJEKTNOG TIMA

Danas je održan sastanak sa ekspertom iz dijaspore – dr Ivanom Đurićem iz instituta IAMO iz Nemačke, a sastanku su prisustvovali koordinator projektnog tima doc. dr Bojan Matkovski i članovi projektnog tima – prof. dr Stanislav Zekić, prof. dr Tatjana Brankov i doc. dr Marija Jeremić.