PROJEKAT AGRINET PREDSTAVLJEN NA WEBINARU 2.0


PROJEKAT AGRINET PREDSTAVLJEN NA WEBINARU 2.0

Projekat Fonda za nauku Republike Srbije AgriNET (Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and the EU countries) predstavljen je na WEBINARU 2.0 – Savremeni trendovi u agrobiznisu koji je organizovan u okviru komplementarnog AgriCOM projekta (Erasmus+ projekat Žan Mone Modul). Projekat je predstavila Žana Jurjević, član projektnog tima AgriNET.