OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU SUSTAINABILITY


OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU SUSTAINABILITY

Članovi projektnog tima AgriNET – Tatjana Brankov, Bojan Matkovski i Marija Jeremić, zajedno sa ekspertom iz dijaspore Ivanom Đurićem objavili su rad u časopisu Sustainability koji ima impakt faktor 3,251 (2020):

Brankov, T.; Matkovski, B.; Jeremić, M.; Đurić, I. Food Self-Sufficiency of the SEE Countries; Is the Region Prepared for a Future Crisis? Sustainability 2021, 13, 8747. https://doi.org/10.3390/su13168747

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/8747