OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU FOODS


OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU FOODS

Članovi projektnog tima AgriNET – Bojan Matkovski, Stanislav Zekić, Danilo Đokić i Žana Jurjević, zajedno sa ekspertom iz dijaspore Ivanom Đurićem objavili su rad u časopisu Foods koji ima impakt faktor 4,350 (2020):

Matkovski, B.; Zekić, S.; Đokić, D.; Jurjević, Ž.; Đurić, I. Export Competitiveness of Agri-Food Sector during the EU Integration Process: Evidence from the Western Balkans. Foods 202211, 10. https://doi.org/10.3390/foods11010010

https://www.mdpi.com/2304-8158/11/1/10