PREZENTOVANI RADOVI NA NAUČNOM SKUPU SM2022


PREZENTOVANI RADOVI NA NAUČNOM SKUPU SM2022

Članovi AgriNET projektnog tima sa Ekonomskog fakulteta u Subotici učestovali su na Međunarodnom naučnom skupu SM2022 „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“ koji je održan 20.5. u Subotici.

U okviru projekta, prezentovana su dva rada:

Jeremić M., Matkovski B., Ivanišević D. POTENCIJALI IZVOZA JABUKA IZ REPUBLIKE SRBIJE

Jović L.V., Đokić D., Zekić S. NOVA ZAJEDNIČKA AGRARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE (2023-27) I POTENCIJALNE IMPLIKACIJE NA POLJOPRIVREDU SRBIJE