PREZENTOVAN RAD NA SKUPU INOVACIJE I AGROBIZNIS


PREZENTOVAN RAD NA SKUPU INOVACIJE I AGROBIZNIS

U okviru III MEĐUNARODNI ZNANSTVENO STRUČNI SKUP INOVACIJE I AGROBIZNIS prezentovali smo rad TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY GROWTH IN SERBIAN AGRICULTURE