STUDIJSKA POSETA INSTITUTU IAMO


STUDIJSKA POSETA INSTITUTU IAMO

U periodu 23-26. avgusta članovi projektnog tima boravili su u studijskoj poseti u Haleu (Nemačka) gde su predstavljena dosadašnja istraživanja članova projektnog tima, kao i istraživački planovi za dalje radove u okviru projekta AgriNET – „Network building in the field of competitiveness of agri-food sector of Serbia and the EU countries.