OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU FOODS


OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU FOODS

Članovi projektnog tima AgriNET – Tatjana Brankov i Bojan Matkovski objavili su rad u časopisu Foods (M21):

Brankov T., Matkovski B. (2022). Is a Food Shortage Coming to the Western Balkans? Foods, 11(22), 3672. ISSN: 2304-8158, DOI: 10.3390/foods11223672

https://www.mdpi.com/2304-8158/11/22/3672