OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU LAND


OBJAVLJEN RAD U ČASOPISU LAND

Članovi projektnog tima AgriNET –Danilo Đokić, Bojan Matkovski i Marija Jeremić zajedno sa ekspertom iz dijaspore Ivanom Đurićem objavili su rad u časopisu Land (M22):

Đokić D., Matkovski B., Jeremić M., Đurić I. (2022). Land Productivity and Agri-Environmental Indicators: A Case Study of Western Balkans. Land 11(12), 2216. ISSN: 2073-445X, DOI: 10.3390/land11122216

https://www.mdpi.com/2073-445X/11/12/2216